در حزب
منشور سرنگونی"٬ تلاشی برای اتحاد چپ و راست
حزب و جامعه در فاصله دو پلنوم
پیام حزب به مناسبت بازگشایی دانشگاهها
فلسطین: از استقلال تا آزادی
در نقد سیاست پرو اسرائیلی حمید تقوایی
کمپین "ما هستیم" و تبلیغات جعلی
موقعیت ویژه حزب اتحاد کمونیسم کارگری
موقعیت ویژه حزب اتحاد کمونیسم کارگری
سخرانی در پلنوم دوم حزب اتحاد کمونیسم کارگری
باید قدر رهبری حزب کمونیست کارگری را بیشتر دانست!؟
پیام به بازماندگان قربانیان رژیم اسلامی
پیام به عدنان حسن پور و هیوا بوتیمار
متاسفانه حق با منصور حکمت بود
به حزب اتحاد کمونیسم کارگری بپیوندید
بیانیه اعلام موجودیت حزب اتحاد کمونیسم کارگری
اعلام جدایی از حزب کمونیست کارگری
آیا در کنگره ششم حزب شرکت میکنم؟
به بهانه پاسخ به ضمیمه انترناسیونال شماره ۱۸۸
سخنرانی کاندیداتوری دبیر کمیته مرکزی در پلنوم بیست هفت حزب
گفتگو پیرامون مباحث منصور حکمت در پلنوم ۱۴
موضع من در مورد نشریه جدل آنلاین
شاید اشتباه کردیم؟
این حزب من است، این حزب شماست
فراکسیون، لنین و منصور حکمت
عبور از منصور حکمت یا رجعت به منصور حکمت
منصور حکمت، فراکسیون و اتحاد کمونیسم کارگری
در باره پلنوم ۲۷
در دفاع از فراکسیون
چند کلمه در حاشیه ارجاع به منصور حکمت در حزب
در باره حزبيت و علنيت
اختلاف ما بر سر چیست؟
چرا فراکسیون
در ضرورت علنی کردن اسناد پلنوم ۲۶
ویدئو  سخنرانی کاندیداتوری دبیر کمیته مرکزی در پلنوم ۲۷ حزب
در مورد ارایش رهبری در حزب کمونیست کارگری : شاید اشتباه کردیم؟
ویدئو  سمینار در پلنوم ۲۶ حزب کمونیست کارگری :موقعیت کمونیسم کارگری در ایران
حمید تقوایی و مساله فلسطین
ویدئو  چرا من یک کمونیستم؟
ویدئو  سخنرانی در انجمن مارکس: چشم انداز کمونیسم در ایران -بخش اول
ویدئو  سخنرانی در انجمن مارکس: چشم انداز کمونیسم در ایران - بخش دوم