مقالات‌‌‌‌‌‌‌‌
تشدید تحریم اقتصادی و خطر جنگ
تزهایی پیرامون جنبش ضد کاپیتالیستی "۹۹ درصد"
تشدید تخاصمات دو قطب تروریستی جهان معاصر٬ پی آمدها و معضلات
مدافعان "جدید" و "سربلند" سندیکالیسم در ایران
ده سال پس از فاجعه ١١ سپتامبر
لیبی: کدام آینده
در باره تغییرات قانون کار
چرخشهای سیاسی پس از شکست دوباره جنبش اصلاح طلب
کمونیسم کارگری و تغییر قانون کار
آزادی٬ عدالت اجتماعی٬ نان
حذف چند صفر ... از واحد پولی کشور؟ اهداف و پی آمدها
اصلاح طلبان؛ کرنش به خامنه اى و انشقاق بيشتر
در حاشیه پیام رضا رخشان به سندیکاهای کارگری فرانسه
دادگاه بین المللی لاهه٬ حکم دستگیری معمر قذافی
پرداخت یارانه های نقدی متوقف میشود
ملاقات تروریستها در تهران
جدال جناحهای رژیم اسلامی: تببین های توده ایستی٬ پاسیفیستی
جنگ بازنده ها٬ پرده آخر
در معرفی قطعنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری و قدرت سیاسی
در دفاع از ممنوعیت حجاب و برقع در ملا ء عام
نکاتی پیرامون تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا
راهی که باید پیموده شود
چگونه میتوان خطر قدرت گیری اسلامیستها را در مصر خنثی کرد
کمدی مضحک ارتش بیطرف مصر
وقتیکه "هیچ بودگان هر چیز گردند
نقدی بر نقطه نظرات حمه الهمامی رهبر حزب کمونیست کارگران تونس
تحزب کمونیستی طبقه کارگر یا خزیدن به سنت کارگر کارگری
نکاتی در حاشیه جنبش سرنگونی طلبی توده های مردم در تونس
کمونیسم کارگری و "مانیفست جوانان غزه برای تغییر وضع موجود
سال جدید و عرصه های اصلی نبرد اجتماعی
تزهای پیرامون طرح ارتجاعی حذف سوبسیدها
در حاشیه شایعه "آزادی" سکینه محمدی آشتیانی
حزب مشروطه کجا ایستاده است؟
در حاشیه رویدادهای هفته
به بهانه پاسخ به یک اتهام از جانب حزب "حکمتیست"
خیزش توده ای مردم٬ شکست استراتژیهای راست
جناحهای رژیم اسلامی و امامزاده ناسیونالیسم!
خیزش توده ای مردم و شکست استراتژیهای راست
فلج اقتصادی رژیم اسلامی: تعرض را از کجا باید آغاز کرد؟
به بهانه پاسخ به یک اتهام از جانب حزب "حکمتیست"
جدال جناحهای رژیم اسلامی: "سپاه در مقابل آخوندها"؟
ما این بحران را بوجود نیاورده ایم: هزینه آن را بر دوش مسببین آن قرار دهید!"
جدال جناحهای رژیم اسلامی: "سپاه در مقابل آخوندها"؟
یک ارزیابی و یک نقد از تحولات حزب مشروطه ایران
در حاشیه فراخوان به "قرآن سوزی"
یک ارزیابی فشرده از استراتژی گرایش اصلاح طلبی حکومتی
در حاشیه رویدادهای هفته
در آغاز به کار رادیو یک دنیای بهتر
سندیکای نیشکر هفت تپه به کجا میرود؟
چند نکته در مورد اعتراضات در ۲۲ خرداد؟
منصور حکمت و منشاء بحران سیاسی در ایران
اعدامها و تعرض چپ
بحران در یونان٬ بحران در ایران
کارگران٬ سرنگونی٬ انقلاب
کنگره منصور حکمت بی تقصیر است!
حذف سوبسیدها: دعوای باندها بر سر چپاول دسترنج مردم
در حاشیه جنجال سفر ماکان به اسرائیل
در کنگره دوم منصور حکمت شرکت کنید
تلاشهای سندیکالیسم برای عقیم کردن جنبش کارگری (٢
حذف سوبسیدها: تعرضی که باید در هم شکسته شود
پیام نوروزی
تلاشهای سندیکالیسم برای عقیم کردن جنبش کارگری١
نگاهی به "تحرکات" اخیر حزب حکمتیست
رفراندم برای استقرار سوسیالیسم
در حاشیه دستگیری عبدالمالک ریگی
مبارزه برای افزایش دستمزد و سرنگونی رژیم
مسااله رهبری در جنبش سرنگونی
هیات حاکمه آمریکا و جناحهای رژیم اسلامی
"بحران بانکی" رژیم اسلامی
مناظر سیاسی بسرعت عوض میشوند
تزهایی برای سازش؟
"از کجا معلوم که اینها هم توده ای نشوند"
بازار داغ : راهکارهایی جهت خروج از بحران
هراس جریانات راست پرو غربی از سرنگونی رژیم اسلامی؟
"خوف" منتظری
درسهای ١۶ آذر و حلقه های گرهی
شانزده آذر و اپوزیسیون سبز پرو رژیمی
جنبش سبز در فاز رو در رویی با جنبش سرنگونی
انقلاب کارگری اکتبر شکست خورد٬ زنده باد انقلاب کارگری!
"حزب کمونیست کارگری" و حذف شعارهای انقلاب و حکومت کارگری
حذف سوبسیدها٬ اعمال تحریم اقتصادی
جایزه صلح نوبل: تعابیر٬ توهمات و واقعیتها
احمدی نژاد یهودی و برگ برنده ملی اسلامیها
مجازات اعدامها: واقعیتها
مجازات اعدام: واقعیتها
سندی از تهران٬ ماجرای جریان سبز حکومتی
از "حفظ نظام در مرحله کنونی گزینه ای واقعگرایانه" تا "حفظ رهبری نظام
شعارها و جنبش ها!
بازتاب یک یادداشت: پس از سه دهه جنایت٬ در کنار مردم
راه سبز امید٬ رویای کودنانه جمهوری اسلامی دوم
پس سه دهه جنایت : در کنار مردم٬ همراه مردم
جنبش سبز: اهداف و سیاستها
رهبری، اتحاد عمل اپوزیسیون، سرنگونی، "انقلاب"، انقلاب کارگری
١٨ تیر ده سال بعد
ما و جامعه
تابستان داغی در پیش است
مردم اسلام و حکومت اسلامی را نمیخواهند
مضحکه انتخاباتی رژیم اسلامی و مدافعین اش
"گفتمان مطالبه محور" : پروژه ای دیگر در مقابله با سرنگونی انقلای رژیم اسلامی
قتل عام در سریلانکا و ناسیونالیسم چپ در ایران
کودکان، والدین و مذهب
شکنجه در دمکراسی، شکنجه در اسلام، و کودنان سیاسی
در حاشیه اعدام دلارا دارابی
اعتصاب یا خانه نشین کردن معلمان
شاهزاده فدرالیست، فدرالیستهای مستاصل، ناسیونالیستهای سرگردان
یادگیری زندگی با اسلام رادیکال
این سند اذعان به شکست سرمایه داری است
آغازی نو یا فصلی دیگر در کشمکش دو قطب ارتجاعی
دو گرایش در مبارزه برای افزایش دستمزد
خاتمی آمد٬ خاتمی رفت٬ مرگ بر جمهوری اسلامی
در ضرورت قطع بند ناف از انقلاب ٥٧
کمونیسم کارگری و اعتصاب معلمان
باز هم در مورد شورا٬ مجمع عمومی و سندیکا
نگاهی دیگر به آنچه که "انقلاب ٥٧" نامیده شد
غزه گیت حزب اکس مسلم
چرا جنگ؟ چرا الان؟ چرا غزه؟
این ناسیونالیسم پرو غربی است
این سی ان ان است
کجاست یک جو انسانیت
این سندیکالیسم است
اشغال کارخانه : در اعتراض به بیکارسازیها
کورش مدرسی، "منشور سرنگونی": فرار به جلو
اهداف سیاسی و اقتصادی "حذف یارانه ها" و "طرح انضباط اجتماعی"
مساله "غیرت" کارگران نیست
چند کلمه به مناسبت شکل گیری حزب کمونیست کارگری
زوال سیاسی اپوزیسیون راست و پرو آمریکایی رژیم اسلامی
ادعانامه ای علیه چپ سنتی در پوشش کمونیسم کارگری
امید و توهم مردم برای "تغییر"
افول آمریکا، عروج اوباما
حق با منصور حکمت بود
بحران سرمایه داری، بحران حکومت اسلامی
کنترل دولتی یا کنترل کارگری؟ سرمایه داری يا سوسیالیسم؟
نکاتی پیرامون بحران سرمایه داری جهانی
بحران مالی آمریکا: راه حل آنها، راه حل ما
کنترل کارگری و حزب حکمتیست
سیاست کنترل کارگری و فعالین کارگری
در فردای جدال در اوستیای جنوبی: صف بندیهای جدید؟
در حاشیه انتخابات آمریکا : کدام تغییر؟
یک گام به پیش چند گام به پس
اوستیای جنوبی، جدال بر سر چیست؟
فقط دو گام به راست
اهداف سیاسی طرح تحول اقتصادی احمدی نژاد
مذهب و مشروطه سلطنتی
کدام جنبش : جنبش سرنگونی یا جنبش کمونیسم کارگری
جدال بر سر نام خلیج: اهداف و صف بندیها
فیلم فتنه و مباحث پس از آن
سرمایه داری و شکمهای گرسنه
ا بهامات شکست نخوردگان
علیه فلاکت اقتصادی
رژیم اسلامی دستمزد واقعی کارگران را کاهش داد
نگاهی به تحولات سیاسی جامعه
اکس مسلم: حزب اجتماعی یا چرخش به راست
کارگران و حداقل دستمزد
جایگاه اعتراضات ۱۶ آذر در تحولات سیاسی حاضر
در باره برخی مسائل گرهی جنبش کمونیسم کارگری -۳
در باره برخى مسائل جنبش کمونیسم کارگری
انتساب جعلیات به منصور حکمت محکوم است
درسهای تلخ و شیرین اعتراضات ۱۳ آذر
نگاهی به جامعه، نگاهی به اوضاع سیاسی، نگاهی به حزب
ما، جنگ و قدرت سیاسی
ما و جنبش ضد جنگ
به مناسبت روز جهانی مقابله با ایدز
جنگ و تفاوتهای ما
جنگ، کمونیسم کارگری، مصافها و چشم اندازها
علی جوادی پاسخ میدهد
پوپولیسم دو بار تکرار میشود
پیش بسوی ۱۶ آذر : چه باید کرد؟ نقاط ضعف و قوت
ویدئو  جنگ و اوضاع سیاسی آتی، کارگران نیشکر هفت تپه
جنگ و پارانویای تمامیت ارضی
پیرامون حمایت از بیانیه حزب حکمتیست
بیست و چهار ساعت زندگی من
جنگ و جنگ جهانی تروریستها - بخش اول
نگاهی به اعماق از دریچه چند رویداد
حقیقت دستکاری شده : در نقد نظرات پوپولیستی حمید تقوایی
سخنی با کارگران رادیکال - سوسیالیست نیشکر هفت تپه
در پایان یک کمپین موفق : علیه اعدام - علیه رژیم صد هزار اعدام
مردم علیه اعدام و علیه رژیم صد هزار اعدام به میدان بیائید
پروژه اتحاد صفوف کمونیسم کارگری : تعابیر و واقعیات
جنگ، پی آمدهای جنگ و استراتژی ما
شکست در عراق، حمله به ایران؟
نامه به دبیر کل سازمان ملل
تزهایی پیرامون موقعیت جدید سیاسی در ایران
ستم ملی٬ مساله ملی٬ راه حل های ارتجاعی
خطوط کمپینی برای مقابله با رژیم اسلامی
ستم ملی٬ مساله ملی٬ راه حل كمونیسم كارگری
جدال دو بخش ناسیونالیسم : پارانویای تجزیه طلبی
جدال دو بخش ناسیونالیسم : دعوایی بر سر چگونگی نابودی جامعه
اپوزیسیون راست : سهمیه بندی بنزین، خطر انقلاب
اگر کسی عضو حزب کمونیست کارگری نباشد؟
وحدت طلبی اپوزیسیون راست : سرنگونی رژیم در گرو چیست؟
وحدت طلبی راست بر "ویرانه های بهشت پرولتاریا
پنج سال از مرگ نابهنگامش میگذرد" منصور حکمت که بود؟
زوال فلسفه : در حاشیه مرگ ریچارد رورتی
"بر ویرانه های بهشت پرولتاریا"
در پایان جنگی علیه زندگی! نتوانستند! پیروز نشدند
جایگاه، موقعیت، و وظایف ویژه حزب اتحاد کمونیسم کارگری
کمپین معرفى حزب اتحاد کمونیسم کارگری
نظر خواهی پیرامون انجمن مارکس
سخنرانی در گوتنبرگ
دو انحراف در برخورد به کمپین اکس مسلم
از شما دعوت میکنم به حزب اتحاد کمونیسم کارگری بپیوندید
پیرامون انتقال کنترل سایت انجمن مارکس
ویدئو  اول ماه مه روز جهانی کارگر گرامی باد - پیام تصویری
بسوی اتحاد صفوف کمونیسم کارگری
مصاحبه با سازماندهندگان كمپین اتحاد علیه فقر
جنگ، سرنگونی و مخاطراتی که کمونیسم کارگری را تهدید میکند
اعتراض معلمان، اعتراض روز جهانی زن
جنگ و تاٽیرات آن بر جنبشهای اجتماعی
گامی بسوی آینده ای تاریک
فاز جدید جنگ تروریستها: محورهای یک سیاست انترناسیونالیستی
۱۶ سرخ و راست ضد سرخ
تحولات در قاره آمریکا: بادها از کدام سو میوزند؟
نظم نوین جهانی و معضلاتش
۱۶ آذر را به سکوی پرش چپ تبدیل کنیم
فاز جدید جنگ تروریستها: محورهای یک سیاست انترناسیونالیستی
خاورمیانه در آستانه جنگی دیگر
تزهایی پیرامون موقعیت سیاسی جدید در ایران
نگاهی به پروژه های وحدت طلبی اپوزیسیون راست
به کدام سو میروند؟
"چپ نو" اروپا در دفاع از اسلام
مصافهای دو قطب تروریسم جهانی، تحولات خاورمیانه، ایران
انتخابات" و قد و قواره دوم خرداديها
جنگ مذاهب را به ستیز علیه مذاهب تبدیل کنیم
بحران اتمی: دو قطب تروریستی، بشریت متمدن
رفراندم، مرده ای که میرود - بخش اول
پنجره جدید باز میشود  يک کشور آزاد غير مذهبى، غير قومى، غير ملى، با يک قانون واحد براى همه
پنجره جدید باز میشود  حکم خامنه اى نشانگر بن بست و لاعلاجى رژيم اسلامى است
رفراندم : "مرده ای که میرود"!۲
خطری که جنبش مقاومت مردمی علیه تروریسم، علیه میلیتاریسم را تهدید میکند
پروژه خصوصی سازی خامنه ای، پروژه چپاول ٽروت جامعه
جنگ در خاورمیانه، مساله فلسطین، جنگ تروریستها : مبانی یک راه حل انسانی
چرا جنگ ؟
خطر جنگ؟ نگاهی به موقعیت سیاسی حاضر از ارتفاع ۳۰۰۰۰ پایی !
"نه" به رژیم اسلامی : ۳۰ خرداد ۶۰، ۱۸ تیر ۷۸
پنجره جدید باز میشود  کمونيستها و "بحران اتمى"
تاکیداتی در مبارزه علیه ناسیونالیسم در جریان سرنگونی رژیم اسلامی
کاریکاتور، شعائر قومپرستانه، پرچم برابری و رفع تبعیض
"مخاطرات احتمالی در جریان سرنگونی رژیم اسلامی"
نامه احمدی نژاد، جام زهر، اسلام سیاسی
جنگ جناحها، جنگ تروریستها
اول ماه مه، جنگ تروریستها، آزادی جامعه
جنگ و جنبش سرنگونی : توهمات و واقعیات۲
جنگ و جنبش سرنگونی
سالی که گذشت : سال طبقه کارگر
برای ایجاد یک جامعه شاد
دو بحران : "بحران اتمی، بحران کارگری"
مرگ سیاسی آریل شارون
امنیت یا آزادی؟
پی آمدهای اعتراض کارگران شرکت واحد
در هراس از "مرده کمونیسم"
در حاشیه اعدام توکی ویلیامز
بازگشت مارکس
مرا هم به اتهام کفر گویی علیه اسلام محاکمه کنید
آمریکا، جمهوری اسلامی: تغییر موضع یا مانور دیپلماتیک
تکامل : انسان، شمپانزه و ملاقاتهای شبانه؟
حیات در یکی از اقمار زحل و ... ؟
اول ماه مه و گرایشات طبقه کارگر
مضحکه "هخا"